اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Embolic

    مربوط‌ به‌ انسداد رگ‌ بوسيله‌ جسمي‌ (مانند لخته‌ شدن‌ خون‌ يا هوا يا اجسام‌ ديگر).

    پیوندها