اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Endure

    تحمل‌ كردن‌، بردباري‌ كردن‌دربرابر، ط‌اقت‌ چيزي‌ راداشتن‌، تاب‌ چيزي‌ رااوردن‌.