اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Equate

    برابركردن‌، برابرگرفتن‌، مساوي‌ پنداشتن‌، معادله‌ ساختن‌، يكسان‌ فرض‌ كردن‌.