اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Equinoctial

    وابسته‌ باعتدال‌ شب‌ و روز، واقع‌ درنزديكي‌ خط‌ اعتدال‌ روزوشب‌، واقع‌ درنزديكي‌ خط‌ استوا.