اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Esoteric

    محرمانه‌، سري‌، رمزي‌، دروني‌، داخلي‌، مبهم‌، مشكوك‌.