معنی Ex Post Facto

دیکشنری آنلاین


< Random Words >