اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Exhaust

    اگزوز، خروج‌ (بخار)، در رو، مفر، تهي‌ كردن‌، نيروي‌ چيزي‌ راگرفتن‌، خسته‌ كردن‌، ازپاي‌ در اوردن‌، تمام‌ كردن‌، بادقت‌ بحث‌ كردن‌.