اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Flap

    ضربه‌، صداي‌ چلپ‌، اويخته‌ وشل‌، برگه‌ يا قسمت‌ اويخته‌، زبانه‌ كفش‌، بال‌ وپرزدن‌ مرغ‌بهم‌ زدن‌، پرزدن‌، دري‌ وري‌ گفتن‌.