اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Fold

    چين‌، اغل‌ گوسفند، دسته‌ يا گله‌ گوسفند، حصار، چندان‌، چند لا، بشكست‌ خود اعتراف‌ كردن‌، بكسب‌ يا شغل‌ پايان‌ دادن‌، در اغل‌ كردن‌، جا كردن‌، تاه‌ كردن‌، تاه‌ زدن‌، پيچيدن‌، تاه‌ خوردن‌، بهم‌ اميختن‌.

    پیوندها