اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Function

    تابع‌، كاركرد، وظ‌يفه‌، كار، كار ويژه‌، پيشه‌، مقام‌، ماموريت‌، عمل‌، ايفاء، عمل‌ كردن‌، وظ‌يفه‌ داشتن‌، ايين‌ رسمي‌.