اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Gad

    سيخك‌، سيخ‌، ديلم‌، گوه‌، نيزه‌، سنان‌، ميله‌، اندازه‌ گيري‌ ط‌ول‌، شلاق‌ سيخي‌، بخدا، ترابخدا، ميله‌زدن‌ به‌، با ميله‌ بستن‌، با ميخ‌ محكم‌ كردن‌، هرزه‌ گردي‌ كردن‌.