اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Galleried

    راهرو دار، داراي‌ سرسرا، داراي‌ اط‌اق‌ نقاشي‌، موزه‌ دار