اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Geostrophic

    (هواشناسي‌)وابسته‌به‌نيروي‌ انحناءوپيچيدگي‌ يا انقباضي‌كه‌ دراثرگردش‌ زمين‌ايجادميشود.