اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.

Granite Paper

كاغذ رگه‌ دار، كاغذي‌ كه‌ داراي‌ رشته‌ ها و خط‌وط‌ رنگارنگ‌ ميباشد.