اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Gurnard

    (ج‌.ش‌.) نوعي‌ ماهي‌ داراي‌ باله‌هاي‌خاردار.