اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Hallo

    اهوي‌، اي‌ (هنگام‌ ديدن‌ كسي‌ گفته‌ ميشود)، ياالله‌، هي‌، اهاي‌، هالوگفتن‌، هالو.