اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Head

    (.jda &.n) سر، كله‌، راس‌، عدد، نوك‌، ابتداء، انتها، دماغه‌، دهانه‌، رئيس‌، سالار، عنوان‌، موضوع‌، منتها درجه‌، موي‌ سر، فهم‌، خط‌ سر، فرق‌، سرصفحه‌، سرستون‌، سر درخت‌، اصلي‌، عمده‌، مهم‌، (.tv): سرگذاشتن‌ به‌، داراي‌ سركردن‌، رياست‌ داشتن‌ بر، رهبري‌ كردن‌، دربالا واقع‌ شدن‌

    پیوندها