اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Headship

    رياست‌، پيشوايي‌، بزرگي‌، برتري‌، تفوق‌، رهبري‌.