اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Horrify

    ترساندن‌، هول‌ دادن‌، وحشت‌ زده‌ كردن‌، بهراس‌ انداختن‌، به‌ بيم‌ انداختن‌.

    پیوندها