اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Husband

    شوهر، شوي‌، كشاورز، گياه‌ پرط‌اقت‌، نر، شخم‌ زدن‌، كاشتن‌، باغباني‌ كردن‌، شوهردادن‌، جفت‌ كردن‌.