اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Hyades

    (افسانه‌ يونان‌) حوريان‌ دريايي‌ دختران‌ اط‌لس‌ وپرستاران‌ ديونيسوس‌ (susynoid).

    پیوندها