اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Hypersonic

    ماوراء الصوت‌، داراي‌ سرعتي‌ پنج‌ يا شش‌ برابر امواج‌ صوتي‌ در فضا.