اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Iamb

    (submai=) وتد مجموع‌، يك‌ هجاي‌ كوتاه‌ و يك‌ هجاي‌ بلند.