اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Imbricate

    مثل‌ فلس‌ ماهي‌ روي‌ هم‌چيدن‌، نيمه‌ نيمه‌ روي‌ هم‌گذاشتن‌، روي‌ هم‌قرار گرفته‌، فلس‌ فلس‌، پولك‌ پولك‌.

    پیوندها