اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Insignificance

    (ycnacifingisni) ناچيزي‌، ناقابلي‌، بي‌ اهميتي‌، كمي‌، بي‌ معني‌ گري‌.