اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Interpenetrate

    در هم‌ نفوذ كردن‌، از هم‌ گذشتن‌، نفوذ كردن‌ در.