اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Intinction

    رنگرزي‌، صباغي‌، ريزش‌، القاء، تزريق‌.

    پیوندها