اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Journeywork

    مزدوري‌، شاگردي‌، كارمزد، كارپست‌، كاربيقاعده‌.