اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.

Kohlrabi

(گ‌.ش‌.) كلم‌قمري‌.