اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Kymogram

    گراف‌ ثبت‌ شده‌ توسط‌ دستگاه‌ ثبت‌ تغييرات‌.