اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.

Kymograph

دستگاه‌ ثبت‌ نوسانات‌ يا حركات‌ موجي‌ مانند نبض‌، انقباض‌ عضلات‌ و غيره‌.