اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    LIT

    كتاب الكترونيك ذخيره شده در قالب استاندارد كتاب الكترونيك مايكروسافت