اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Landfall

    ورود بخشكي‌، ديدار خشكي‌، املاك‌ واراضي‌ موروثي‌ (غير منتظ‌ره‌)، ريزش‌ زمين‌.