اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Luminous

    درخشان‌، فروزان‌، روشني‌ بخش‌، نوراني‌، تابان‌.