اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Lyophilization

    (gniyrd ezeerf)خشك‌ كردن‌ چيزي‌ بوسيله‌ منجمد كردن‌ ان‌ در لوله‌ هي‌ خالي‌ از هوا.