اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Match

    حريف‌، همتا، نظ‌ير، لنگه‌، همسر، جفت‌، ازدواج‌، زورازمايي‌، وصلت‌ دادن‌، حريف‌ كسي‌بودن‌، جور بودن‌ با، بهم‌ امدن‌، مسابقه‌، كبريت‌، چوب‌ كبريت‌.