اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.

Nick

شكستگي‌، شكاف‌، دندانه‌، موقع‌ بحراني‌، سربزنگاه‌، دندانه‌ دندانه‌ كردن‌، شكستن‌.