معنی Nonidentity Operation

دیکشنری آنلاین


< Random Words >