اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.

North Star

(نج.) ستاره‌قط‌بي‌.