اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Northeastward

    بط‌رف‌ شمال‌ شرقي‌، شمال‌ شرقي‌.

    پیوندها