اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Offshoot

    شاخه‌ نورسته‌، جوانه‌، تركه‌، فرع‌، انشعاب‌، شعبه‌، مشتق‌.

    پیوندها