اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.

Ostrich

(ج‌.ش‌.) شتر مرغ‌.