اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Outpoint

    (درمسابقه‌) سبقت‌ گرفتن‌، پوان‌ يا نمره‌ بيشتر اوردن‌ از