اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.

Overcrowd

انبوه‌ شدن‌، بسيار شلوغ‌ كردن‌، ازدحام‌ كردن‌.