اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.

Overemphasize

بيش‌ از حد تاكيد كردن‌.