اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Pane

    قط‌عه‌، تكه‌، قاب‌ شيشه‌، جام‌ شيشه‌، داراي‌ جام‌ شيشه‌ كردن‌

    پیوندها