اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Partisan

    (nazitrap) شمشير پهن‌ ودسته‌ بلند، ط‌رفدار، حامي‌، پيرو متعصب‌، پارتيزان‌.