اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Partizan

    (nasitrap) شمشير پهن‌ ودسته‌ بلند، ط‌رفدار، حامي‌، پيرو متعصب‌، پارتيزان‌.