معنی Paterfamilias

دیکشنری آنلاین


< Random Words >