اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.

Payee

گيرنده‌، دريافت‌ كننده‌ وجه‌.